Artvinde yapılması planlanan Ayvalı barajı için, sondaj çalışmaları devam ederken, firmamızdan ön jeofizik çalışma istenmiştir.
Proje sahasında yapılan sismik-rezistivite yöntemleriyle mühendislik parametreleri, kırık-çatlak seviyesi, ezik zon, anakaya derinliği, alüvyon ve yamaç molozu kalınlığı tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucu verilen raporlarımız doğrultusunda projede olabilecek olumsuzluklar belirtilerek maddeler halinde sunulmuştur.

Diğer Araştırmalar