– Karabük Üniversitesi Yapılaşması İçin Olası Heyelan Araştırması (GEOSER)
– Tekirdağ Bölgesi Yapılaşma Öncesi Olası Heyelan Araştırması İçin Sismik Yansıma Çalışmaları (Çağıl Mühendislik)
– Gürpınar Vista Paradise Sitesi Tespit Amaçlı Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüdü (Vista Paradise Site Yönetimi)