Parsel içerisinde bulunan yapıların bir kısmında meydana gelen hareketlerin oluşma sebebinin araştırılması amacıyla, sahada bir dizi çalışma yapılmıştır.
Araştırmalar titizlikle devam etmiş, jeofizik yöntemlerin yanında sondaj ve inklonometre de yapılarak heyelan kayma düzlemleri ortaya çıkarılmıştır. Gerekli tedbirlerin alınması konusunda proje firması bilgilendirilmiştir. Önerilerimiz doğrultusunda yapılan drenaj kuyuları sayesinde heyelan kısmi olarak durdurulmuştur.

Diğer Araştırmalar