Temel altı yapılacak kazık imalatı proje hesaplarında kullanılan Menard Elastisite Modülünün hesaplanması amacı ile 18 adet kuyuda Toplam 168 adet deney yapılmıştır.

Diğer Araştırmalar