Çalışmanın amacı daha önce yapılan çalışmalar gibi pasa döküm alanı (PDA) sınırları içerisinde; üstte bulunan dolgu-yüzeysel örtü-bitkisel toprak-yamaç molozu- tamamen ayrışmış kaya ve sağlam kaya sınırlarının ortaya konmasına yönelik olarak yapılmıştır. Yine önceki çalışmaların içeriğinde olduğu gibi, tomografi çalışmaları ile birlikte aynı dataların Yüzey Dalgası Analizine tabi tutularak kayma dalgası hızlarının tespit edilmesi de hedeflenmiştir.

Diğer Araştırmalar