YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Arazide Temiz Kayıt Toplanması

  • Ofiste veri işlem aşamaları sonucu yoruma hazır hale getirilmesi.

  • Firmamız jeofizik yöntemleri yeraltı araştırmasıyla ilgili bütün projelerde etkili bir biçimde kullanmaktadır.

  • Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız jeofizik yöntemler; Multi Kanal Sismik (Sismik Kırılma, Sismik Yansıma, Masw,  ReMi), Multi Elektrod Rezistivite (Schlumberger, Dipol Dipol, Wenner, vb), Kuyu İçi Sismik, Mikrotremör, GPR, Manyetik, Mikro Gravite,  vb.

  • Jeofizik yöntemlerle araştırma sahasına ait yeraltı yapısı ayrıntılı şekilde görüntülenmektedir.

Yapılan jeofizik çalışmalar; arazide temiz kayıt toplanması ile başlayıp, ofiste veri işlem aşamaları sonucu yoruma hazır  hale getirilmesi ve son olarak yorumlanmasından ibarettir. Firmamız jeofizik yöntemleri yeraltı araştırmasıyla ilgili bütün         projelerde etkili bir biçimde kullanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız jeofizik yöntemler; Multi Kanal Sismik (Sismik Kırılma, Sismik Yansıma, Masw,  ReMi), Multi Elektrod Rezistivite (Schlumberger, Dipol Dipol, Wenner, vb), Kuyu İçi Sismik, Mikrotremör, GPR, Manyetik, Mikro Gravite,  vb.

Jeofizik yöntemlerle araştırma sahasına ait yeraltı yapısı ayrıntılı şekilde görüntülenmektedir. Ayrıca Elastik ve Dinamik Parametreler, Zemin Taşıma Gücü,  Zemin Emniyet Gerilmesi, Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Zemin Büyütmesi, Yatak      Katsayısı, Sıvılaşma, Oturma, Sökülebilirlik vb. yapı için önem arz eden parametreler hesaplanmaktadır.