MÜHENDİSLİK İLKELERİ

Taviz Verilmeden Hazırlanan Bir Zemin Etüdü

  • Projenizi sağlam temeller üzerine koymanızı sağlar.

  • Çalışma sahasında yapılan jeofizik çalışmalar bölgenin yer altı yapısını detaylı ortaya çıkaracak şekilde alınmalı ve sondaj loglarıyla korele edilmelidir.

  • Jeofizik çalışmalarda pahalı ve hassas elektronik ekipmanlar kullanılmaktadır.

  • Sondaj çalışmasına oranla bölgesel taramalarda jeofizik çalışmalar kaliteli ve hızlı sonuç vermektedir.

Dolayısıyla firma politakımızda jeofizik yöntemlerin ayrı bir yeri vardır. Aşağıda bazı çalışmalar verilmiştir;

Karstik boşlukların araştırılması

Heyelan araştırmaları

Dinamik ve Elastik parametrelerin belirlenmesi

Kırık-Çatlak seviyelerinin belirlenmesi

Yer altı Sismik Kesit Çıkarılması (Yer altı yapısının çıkarılması)

– Dolgu kalınlıklarının belirlenmesi

– Yer altı su seviyesi haritalanması