ZEMİN ETÜDÜ

Zemin Etüdü ve Zemin Raporu

  • Sondaj çalışmaları, Muayene çukuru, Jeofizik araştırmalar ve çeşitli Arazi-Laboratuvar deneyleri yapılarak;  depremsellik parametreleri, zemin emniyet gerilmesi, yatak katsayısı, sıvılaşma potansiyeli gibi zemin hakkında bilgilerin toparlanması ve jeolojik durum, bina temel sistemleri konusunda raporlanmasından ibarettir.

  • Hazırlanan Zemin Etüt raporu, proje firmasına sunularak yapı öncesi gerekli hesaplamaların ve önlemlerin alınması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

  • Hazırlanan Zemin Etüt raporu, proje firmasına sunularak yapı öncesi gerekli hesaplamaların ve önlemlerin alınması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

  • Proje öncesi yaptırılan Zemin Etüdünün yapı maliyetine etkisi yaklaşık %1-%5   seviyelerinde öngörülürken, yapılmayan veya doğru yapılmayan Zemin Etüdü sonrası oluşan olumsuzlukların yapı maliyetine oranı %10-%20 çıkmaktadır.