TürkAkım, Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratıyor. Boru hattı sisteminin deniz kesimi, Karadeniz’den birbirine paralel ilerleyen iki hattan oluşuyor
Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayıp Trakya’daki Kıyıköy beldesinde Türkiye kıyısına çıkıyor. Proje sahasında Sismik (MASW) ve Multi Elektrot (ERT) yöntemleri ile ölçüler alınmıştır. Yapılan sismik-rezistivite yöntemleriyle mühendislik parametreleri, kırık-çatlak seviyesi, ezik zon, anakaya derinliği, alüvyon ve yamaç molozu kalınlığı tespit edilmiştir.

Diğer Araştırmalar